przewozy autokarowe warszawa

Wielu młodych chłopców w wieku dojrzewania marzyło, żeby kiedyś zostać kierowcami ciężarówki albo autokaru. Niestety większość z nich brutalnie zderzyła się z górą lodową rzeczywistości i zdała sobie sprawę jak wiele wymogów należy spełnić, by nie tylko uzyskać uprawnienia na prowadzenie pojazdu o tych gabarytach, ale również zdobyć zatrudnienie w branży transportowej.

Uprawnienia takie reguluje ustawa o transporcie drogowym z roku 2001 wraz z późniejszymi zmianami. Przed każdym początkującym kierowcą stoi szereg oczekiwań, którym muszą sprostać, oto niektóre z nich:

  • Przede wszystkim nie mogą być to osoby karane prawnie i nadużywające napojów alkoholowych, lub uzależnione od większości używek, innych niż tytoń.
  • Kierowca powinien przejść rygorystyczne testy, które potwierdzą ich opanowanie i poczytalność orzeczeniem psychologicznym oraz gruntowne badania lekarskie (których koszt waha się między 50, a 200 złotych), sprawdzające sprawność motoryczną i psychofizyczną, równowagę, ostrość wzroku, powonienie, zręczność rąk, odczuwanie ucisku i drgań, prawidłową ocenę odległości i dobre widzenie po zmierzchu, rozróżnianie natężenia i częstotliwości dźwięków, refleks reagowania na różnorodne bodźce i szybkie podejmowanie logicznych decyzji, podzielność uwagi, itp., potwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami oraz odporność na warunki stresowe, panujące nierzadko na drogach.
  • Obowiązkowym jest posiadanie prawa jazdy kategorii D, gdzie do zapisania na kurs należy posiadać numer PKK (Profil Kandydata na Kierowcę), mieć ukończone minimum 24 lata (młodsi kierowcy ograniczeni są do regularnych przewozów osób na regularnych liniach komunikacyjnych), posiadać wcześniej prawo jazdy kategorii B lub C. Kurs obejmuje 20 godzin rozbudowanych zajęć teoretycznych, przybliżających przepisy wynikające z kodeksu ruchu drogowego oraz 40 lub 60 godzin praktyki na placu manewrowym oraz prawdziwej jezdni i kosztuje od około 2000 do 4000 złotych (w zależności od dotychczasowych uprawnień) plus koszt Egzaminu państwowego 230 złotych i uprawnień do przewozu osób (przeważnie nie przekracza 2900 złotych). Na koniec w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych składa się wniosek o wydanie Karty Kierowcy, co można zrobić za pośrednictwem strony internetowej.
  • Od roku 2008 koniecznym jest odbycie i ukończenie kursu kwalifikacji wstępnych, który trwa 280 godzin. W czasie jego trwania kierowcy przyswajają umiejętności jazdy w ekstremalnych warunkach pogodowych na drodze i panowania nad pojazdem w czasie poślizgów. Koszt takiego kursu jest dość wysoki i waha się w granicach 3000 - 6000 złotych.
  • Kierowca jest również zobowiązany do odbywania okresowych badań lekarskich i szkoleń, prowadzonych w formie kursu lub cyklu zajęć, obejmujących 35 godzin co każde 5 lat. Ich koszt to około 600 złotych. Zakres badań zawiera EKG, badanie poziomu cukru we krwi, badanie słuchu, okulistyczne i neurologiczne, poza tym wizytę w pracowni badań psychologicznych i pozytywne ich przejście.

Każdy kierowca powinien mieć świadomość ogromnej odpowiedzialności, jaką bierze na swoje barki w trakcie podróży. Będzie on bowiem miał nierzadko pieczę nad życiem i bezpieczeństwem transportu nawet kilkudziesięciu pasażerów jednocześnie i jeden jego błąd może zaważyć o ich życiu lub śmierci. Nie powinien to być człowiek "z przypadku", ale ktoś podchodzący do wykonywanego zawodu profesjonalnie, ambitnie i z pasją. Powinien znać swoje obowiązki, rodzaje przewozów, specyfikę pracy, wymagania jakie są mu stawiane w zawodzie, itp. Nie tylko przełoży się to na efektywną i wydajną pracę, ale również na pozytywny odbiór jego osoby przez kolejnych klientów, co może zaowocować ponownym wyborem jego linii.

Kontakt

Jeżeli jesteś zainteresowany/a wynajmem naszych autokarów, wyślij poniższy formularz i wyślij swoje zlecenie, koniecznie podając numer telefonu kontaktowego. Odpowiemy najszybciej, jak to możliwe.

AKORD Kazimierz Łomża
Usługi Przewozowo-Transportowe
03-252 Warszawa
ul. Suwalska 6 m 69
tel.: +48 723 58 48 79
e-mail: biuro@autokaryakord.pl

To pole jest wymagane!

To pole jest wymagane!

Nieprawidłowy format adresu e-mail.

To pole jest wymagane!

To pole jest wymagane!

To pole jest wymagane!

Invalid Input

To pole jest wymagane.